YANGIN SİGORTASI

Biz Sizi Arayalım


  İşyeri/Kobi Paketleri

  İşyeri/Kobi Paketleri en küçük işletmeden binlerce metrekare alana sahip fabrikalara uzanabilen geniş teminat yelpazesi ile günümüzde hemen her firmanın sahip olması gereken bir sigorta türüdür.
  İşyeri/Kobi Paketleri, bilinen ana teminatları ile yangın, sel-su basması,dahili su baskınları, hırsızlık, deprem gibi meydana gelme kapasitesi yüksek riskleri uygun primler ile tek bir poliçede toplayabilmekte, aynı zamanda acil durumlar için asistan hizmetleri sunabilmektedir.

   

   

  Teminatlar

  İşyeri/Kobi Paket Poliçeleri ile Teminat Altına Alınabilen Riskler

  Yangın, yıldırım, infilak
  Dahili su, fırtına
  Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması
  Yer kayması, enkaz kaldırma
  Deprem ve yanardağ püskürmesi
  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
  Sel /su basması
  Cam kırılması
  Hırsızlık
  Kar kaybı
  Kira kaybı
  Alternatif iş eri masrafları
  İş durması
  Kazaen kırılma
  Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
  Elektrik hasarları
  Ferdi kaza
  Kasa hırsızlık
  Taşınan para hırsızlık
  Emniyeti suiistimal
  Üçüncü şahıs mali mesuliyet
  İşveren mali mesuliyet
  Elektronik cihaz
  Makine Kırılması
  Hareketli makineler için geniş kasko
  Makine kırılmasına bağlı ürün bozulması

  İşyeri Yardım Hizmetleri

  Su tesisatı masrafları
  Elektrik tesisatı giderleri
  Anahtar/çilingir hizmetleri
  Cam masrafları
  Güvenlik şirketi
  Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu

  Gelir Kaybı Sigortası

  Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

   

   

  Teminatlar

  Bu sigorta ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

  Yangına bağlı kar kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybı ödenir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır. Sigortalı, hasar anında ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kar kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir. Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli brüt kardır.