YANGIN SİGORTASI

Biz Sizi Arayalım


İşyeri/Kobi Paketleri

İşyeri/Kobi Paketleri en küçük işletmeden binlerce metrekare alana sahip fabrikalara uzanabilen geniş teminat yelpazesi ile günümüzde hemen her firmanın sahip olması gereken bir sigorta türüdür.
İşyeri/Kobi Paketleri, bilinen ana teminatları ile yangın, sel-su basması,dahili su baskınları, hırsızlık, deprem gibi meydana gelme kapasitesi yüksek riskleri uygun primler ile tek bir poliçede toplayabilmekte, aynı zamanda acil durumlar için asistan hizmetleri sunabilmektedir.

 

 

Teminatlar

İşyeri/Kobi Paket Poliçeleri ile Teminat Altına Alınabilen Riskler

Yangın, yıldırım, infilak
Dahili su, fırtına
Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması
Yer kayması, enkaz kaldırma
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
Sel /su basması
Cam kırılması
Hırsızlık
Kar kaybı
Kira kaybı
Alternatif iş eri masrafları
İş durması
Kazaen kırılma
Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
Elektrik hasarları
Ferdi kaza
Kasa hırsızlık
Taşınan para hırsızlık
Emniyeti suiistimal
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
İşveren mali mesuliyet
Elektronik cihaz
Makine Kırılması
Hareketli makineler için geniş kasko
Makine kırılmasına bağlı ürün bozulması

İşyeri Yardım Hizmetleri

Su tesisatı masrafları
Elektrik tesisatı giderleri
Anahtar/çilingir hizmetleri
Cam masrafları
Güvenlik şirketi
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu

Gelir Kaybı Sigortası

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.

 

 

Teminatlar

Bu sigorta ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

Yangına bağlı kar kaybı sigortasında, hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kar kaybı ödenir. Sigortacının sorumluluğu, sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır. Sigortalı, hasar anında ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kar kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir. Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli brüt kardır.