HASAR BİLGİSİ

Hasar İhbar Formu


 • Sigortalı Bilgileri

Kasko Hasar Dosyası İçin Gerekli Belgeler

 1. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması veya Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı
  b. Alkol raporu (onaylı)
  c. Ruhsat fotokopisi
  d. Ehliyet fotokopisi
  e. Poliçe fotokopisi
  f. Otomobilin yanması halinde itfaiye raporu
  g. Hasar fotoğraflarıAracın Çalınması Halinde;
  Aracınızın çalındığını tespit ettiğinizde, karakola gidip tutanak tutturmanız gerekmektedir.Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda,
  1. Araç çalınması veya araçta meydana gelen kısmi çalınma (radyo-teyp, lastik gibi) hasarlarında mahalli karakola müracaat edilerek tutanak düzenletilmesi
  2. Araç dosyası (Araç faturası gibi)
  3. Vergi makbuz asılları
  4. Vergi Dairesinde borcunun kapattırılması
  5. Ruhsat aslı
  6. Haciz varsa ruhsattan kaldırılması
  7. D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
  8. Otomobilin trafikten kaydının silindiğine ilişkin belge, çalıntı kaşeli ruhsat aslı
  9. Otomobilin bulunmadığına ilişkin Asayiş Müdürlüğü’nden yazı alınması
  10. Araç anahtarları
  11. Vekaletname ile
  yapılması gerekmektedir.

Trafik ve İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası İçin Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde;
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması,
b. Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi
c. Ehliyet fotokopisi
d. Poliçe fotokopisi
e. Hasar fotoğrafları

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde;
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
a. Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması
b. Veraset ilamı
c. Ölüm raporu
d. Nüfus aile kaydı
e. Hastane kat’i raporu (yaralanma için)
f. Epikriz raporu (yaralanma için)
g. Tedavi masraf faturalarının asılları
h. İbraname
i. Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
j. Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.)
k. Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı)
yapılması gerekmektedir.

Sorumluluk Sigorta Hasarlarında Gerekli Belgeler

İşveren Mali Sorumluluk Hasarları
a. Sigorta Poliçesi
b. Kaza zaptı (iş güvenliği ve SGK müfettişleri kaza raporu )
c. İşçinin iş sözleşmesi, SGK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
d. Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar
e. Ölüm halinde ise veraset ilamı, ölüm raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ücret bordroları
f. SGK rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı
g. Dava açılmış ise dava dosya fotokopisi ve mahkeme kararı
h. İşveren tazminat talep yazısı

3. Şahıs Mali Sorumluluk Hasarı
a. Sigorta poliçesi fotokopisi
b. Kazaya ilişkin tutanaklar
c. Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan tazminat talep yazısı
d. Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, faturalar, ilaç kupürleri
e. Ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ölüm raporu, defin ruhsatı
f. Zararın tespitine yönelik belge (bilirkişi raporu)
g. Mahkeme kararı

Konut Paket Sigortası Hasarları için Gerekli Belgeler

Yangın Hasarları:
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
– Poliçe fotokopisi
– İtfaiye raporu
– Cumhuriyet Savcılığı’ndan takipsizlik kararı
– Zararı gösteren beyan/talepname
– Polis veya jandarma tutanağı
– Vergi levhası (işyerleri için )
– Mal sahipleri için tapu belgesi
– Kiracılar için kira kontratı

Dahili Su Hasarları:
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Hasarı azaltıcı tedbirlerin alınması
3. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
4. Talep miktarının hazırlanıp gelen ekspere verilmesi
5. Hasar, komşu bina, mesken gibi yerlerden kaynaklanmış ise mahalli karakola müracaat edilerek zabıt tutulması
6. Gerekli evrakların hazırlanması
– Tapu (binalar için)
– Kira kontratı (ev eşyası için)
– Vergi levhası (işyerleri için)

Hırsızlık Sigortası (Konutlar için):
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
– Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
– Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
– Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan ev eşyalarının dökümü
– Poliçe fotokopisi
3. Genel şartlarda belirtilen bekleme süresinin sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Hırsızlık Sigortası (İşyerleri için):
1. Hasar ihbarında bulunulması
2. Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
– Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
– Vergi levhası
– Beyan (olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren)
– Hırsızlık sonrası yapılan tespitte çalınan emtianın dökümü
– Poliçe fotokopisi
3. Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı alınması

Mühendislik Hasarları İçin Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
c. Teknik servis raporu ve fiyat teklifi
d. Sigortalı cihaz alış faturası
e. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
f. Hasar fotoğrafları

Makine Kırılması Sigortası Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
c. Sigortalı makina alış faturası
d. Yetkili servis raporu ve fiyat teklifi
e. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
f. Tescil belgesi (iş makineleri için)
g. Operatör belgesi (iş makineleri için)
h. Hasar fotoğrafları

İnşaat Sigortası Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
c. Keşif özeti hak ediş raporlar
d. Sigortalı talebi
e. İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme ve/veya protokol
f. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
g. Hasar fotoğrafları
h. Hasar nedenine bağlı olarak istenecek belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu, kasa tutanak ve raporları)

Montaj Sigortası Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Olayı anlatan detaylı beyan yazısı ve talep
c. Keşif özeti hak ediş raporlar
d. Sigortalı talebi
e. İşveren ile müteahhit arasında yapılan sözleşme ve/veya protokol
f. Hırsızlık hasarları için karakol tutanakları ve bulunamadı yazısı
g. Hasar fotoğrafları
h. Hasar nedenine bağlı olarak istenecek belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu, kasa tutanak ve raporları)

Nakliyat Hasar Sigorlatarı İçin Hasar Durumunda Gerekli Belgeler

Genel Hususlar:
Sigortalı hasarların azaltılması ile ilgili tedbirleri alacak Rücu haklarımızın korunması için deniz taşımacılığında 3 gün, kara taşımacılığında 8 gün içerisinde taşıyıcıya hasar bildirimi (protesto yazısı) yapmak zorunludur. Eğer bir deniz taşımacılığı söz konusu ise, yükten meydana gelen hasarın tazmini için gemi donatanı ya da acentesinden teminat mektubu alınmalıdır. Teminat mektubu verilmiyorsa mahkeme aracılığıyla gemi bağlanmalıdır.

Emtia Hasarları (Deniz Nakliyesi):
a. Sigorta poliçesi fotokopisi
b. Mal faturaları
c. Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
d. Konşimento aslı veya fotokopisi

 1. Gemi rezerv tutanağı ( Emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmış ise gemi kaptanı ve/veya acentesinin imzası bulunmalıdır)
  f. Gümrük muayene tutanağı
  g. Gümrük rezerv tutanağı (gümrük sahasında hazırlanmış ise)
  h. Navlun sözleşmesi
  i. Navlun faturaları
  j. Yükleme manifestosu
  k. Çeki listesi
  l. Gümrük beyannamesi
  m. Supalan tahliye çetele ve tartı fişleri
  n. Yükleme ve boşaltma survey raporları (gözetim raporları)
  o. Gemi kaptanı ve gemi donatanına/acentesine çekilmiş protesto yazısı
  p. Hasar fotoğraflarıEmtia Hasarları (Kara, Hava, Demiryolu):
  a. Sigorta poliçesi fotokopisi
  b. Mal faturaları
  c. Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
  d. Hamule senedi, konşimento (yurtdışı taşımaları)
  e. Sevk irsaliyesi (yurt içi taşımacılık)
  f. Tutanak (Kamyon şoförünün imzası olmalı)
  g. Gümrük rezerv tutanağı (Gümrükte hasarlı ise)
  h. Gümrük beyannamesi
  i. Hasar kaza sonucu olmuş ise, trafik kaza tutanağı, ehliyet ve ruhsat fotokopisi
  j. Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
  k. Nakliyeciye çekilmiş protesto yazısı
  l. Hasar fotoğraflarıTekne Hasarları:
  a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
  b. Hasara ilişkin yazılı tazminat talep ve beyanı
  c. Deniz raporu
  d. Denize elverişlilik belgesi
  e. Gemi donanımı, asgari emniyet belgesi
  f. Class belgesi
  g. Class raporu
  h. Class maintenance sertifikası
  i. Personel listesi
  j. Hasar talebi (Tamir, Kurtarma teklifler)
  k. Güverte, makine ve telsiz jurnalleri
  l. Hasar fotoğrafları

Yangın Sigorta Hasarlarında Gerekli Belgeler

Yangın Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyanı
c. Zararı gösteren talepname
d. Hasara ilişkin faturalar
e. İtfaiye raporu
f. Cumhuriyet savcılığı takipsizlik kararı
g. Polis veya jandarma tutanağı
h. Muhasebe kayıtları (işyeri için)
i. Vergi levhası (işyeri için)
j. Mal sahipleri için tapu fotokopisi
k. Kiracılar için kira kontratı
l. Hasara ilişkin fotoğraflar

Dahili Su Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyanı
c. Zararı gösteren talepname
d. Tapu (binalar için)
e. Kira kontratı (ev eşyaları için)
f. Hasara ilişkin fotoğraflar
g. Vergi levhası (işyeri için)
h. Hasara ilişkin fotoğraflar

Fırtına Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Sigortalının hasarın oluşu ile ilgili beyan
c. Zararı gösteren talepname
d. Tapu (binalar için)
e. Kira kontratı (ev eşyaları için)
f. Hasara ilişkin fotoğraflar
g. Vergi levhası (işyeri için)
h. Hasara ilişkin fotoğraflar
i. Meteoroloji raporu

Hırsızlık Hasarları:
a. Sigorta poliçesi ve prim makbuzları
b. Karakol müracaat tutanağı ve görgü tespit tutanağı
c. Zararı gösteren talepname (çalınan eşya veya muhteviyat dökümü)
d. Olayın oluş şeklini anlatan beyan yazısı
e. Muhasebe kayıtları (işyeri için)
f. Hasara ilişkin faturalar
g. Hasara ilişkin fotoğraflar
h. Bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların bulunup bulunmadığına dair bulunamadı yazısı (yetkili merciden)