SAĞLIK SİGORTASI

Sağlık Sigortası Teklif Formu


 • Sigortalı Bilgileri

 • Sağlık Bilgileri

Özel Sağlık Sigortası

Tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat verdiğimiz sağlık sigortası özel sağlık sigortasıdır. Özel Sağlık sigortası, şirketlerin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, bu tedavilere bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları poliçede belirtilen teminatlar dahilinde karşılamaktadır. Genel olarak periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, sigorta başlangıcından önce ortaya çıkmış mevcut rahatsızlıklar birçok sigorta şirketleri tarafından harici tutulur. Özel Sağlık Sigortalarının iki ana teminatı bulunmaktadır.
Bunlar, “Yatarak Tedavi Teminatı” ve “Ayakta Tedavi Teminatıdır”.

Teminatlar

Yatarak Tedavi Teminatı Kapsamındakiler
Cerrahi ve Dahili Yatışlar

Yoğun Bakım
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
Koroner Anjiyografi
Küçük Müdahale Giderleri
Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
Ayakta Tedavi Teminatı Kapsamındakiler
Doktor Muayene
Laboratuvar Hizmetleri
Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
İleri Tanı Yöntemleri
Fizik Tedavi Giderleri

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

SGK’lılara anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödemeye son! Uygun fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırın,anlaşmalı kurumlardan fark ödemeden yararlanmaya başlayın.
Bu poliçe, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün, özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir.

SGK özel sağlık sigortanız var ise yeni gelen bir düzenleme ile sağlık faturalarınızın bir kısmını “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” adı altında kuruma yansıtabilmeniz sağlanacaktır.

Teminatlar

Yeni gelen bu düzenleme ile gittiğiniz kurum tarafından kapsam dışı olan, kapsam dahilinde olsa bile kısmen karşılanan sağlık harcamalarında veya sigortalının daha yüksek kapsamlı sağlık hizmeti almayı talep etmeleri durumda tamamlayıcı sağlık sigortası ile daha uyguna sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca kuruma geri ödemelerdeki uygulama farklılıklarının kaldırılıp, yaşanan sıkıntıların da çözümlenmesi öngörülmüştür. SGK tarafında kapsama alınmayan bazı harcamalar tamamlayıcı sağlık sigortası ile kapsama alınabilmektedir.

Bu ürün kimler içindir?

0 – 55 yaş aralığında, TC vatandaşı olan ayrıca da SGK kapsamı altında olan sigortalılar için uygundur.

Tamamlayıcı Sigortasını nasıl kullanacağım?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kullanabilmek için aşağıdaki koşulların aynı anda gerçekleşmesi yeterlidir.

Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi.

SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Sigorta Şirketinizin Tamamlayıcı Sağlık Sigorta anlaşmasının olması.

SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması.

Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve Sigorta Şirketini Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır.

Cerrahi ve Dahili Yatışlar
Yoğun Bakım
Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
Koroner Anjiyografi
Küçük Müdahale Giderleri
Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

 

Ayakta Tedavi Teminatı

Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka* ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

Doktor Muayene
Laboratuvar Hizmetleri
Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
İleri Tanı Yöntemleri
Fizik Tedavi Giderleri
* Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

Ayrıca Ambulans ve evde Bakım hizmeti de poliçe dahilinde değerlendirilmektedir.

Seyahat Sağlık Sigortaları

Tatil Amaçlı Yurt Dışı Seyahat Sigortası

Hayalini kurduğunuz yurt dışı seyahatinizin keyfini doya doya çıkarmak, dünyayı dolaşırken kaygılardan uzak olmak istemez misiniz? Cevabınız evetse, Keyif Yurt Dışı Seyahat Sigortası tam size göre! Üstelik benzersiz asistans hizmetlerimiz de ürün dahilinde!

Yurt dışında, hastalık ya da kaza sonucunda oluşabilecek aşağıdaki harcamalarınızı kapsar. Bu tedavilerden doğabilecek acil tıbbi yardım masraflarınızı %100 olarak karşılar.

 • Ayakta tedavi harcamaları
 • Yatarak tedavi harcamaları
 • Vefat halinde cenazenin yurda nakli
 • Ferdi kaza teminatı
 • Seyhat yardım hizmetleri

Vize Yurt Dışı Seyahat Sigortası

Yurt dışına seyahat etmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız, MAPFRE SİGORTA güvencesiyle emin ellerde seyahat etmeyi daha çok seveceksiniz! Çünkü Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ile dünyanın öbür ucunda bile dört dörtlük güvence sizinle…

Yurt dışında acil hastalık veya kaza sonucu oluşabilecek aşağıda yer alan tedavi masraflarınızı %100 olarak karşılar.

 • Yurt dışında tıbbi tedavi teminatı
 • Sigortalının seyahati veya nakli
 • Taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakil
 • Vefat eden sigortalının nakli
 • Seyahat yardım hizmetleri

 

Yurt Dışı Eğitim ve Sağlık Sigortası (YESS)

Eğitiminiz için yurt dışına mı çıkıyorsunuz? Harika! Beklentilerinizi karşılayan ve aynı zamanda çok keyif alacağınız bir dönem olmasını dilemekle beraber beklenmedik durumlar için de hazırlıklı olun isteriz.

Sizin gibi eğitimine yurt dışında devam edecek öğrenciler için özel olarak tasarladığımız ürünümüz YESS (Yurt Dışı Eğitim ve Sağlık Sigortası) ile yurt dışında olduğunuz süre boyunca da kendinizi ülkenizdeki kadar güvende hissedebileceksiniz. Üstelik nakit avans desteği, 7/24 müşteri hizmetleri servisi ve seyahat yardım hizmetleri de kapsam dahilinde!

Yurt Dışı Eğitim Sağlık Sigortası

 • Hastalık veya kaza durumunda acil tıbbi müdahale
 • Cenazenin daimi ikametgaha nakli
 • Nakit avans
 • 7/24 Türkçe müşteri hizmetleri

 

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası

Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası ürünümüz ile yurtiçi seyahatlerinizde de yalnız değilsiniz. Sizlere özel hazırladığımız bu ürün ile yurt içi seyahatlerinde karşılaşabileceğiniz sağlık giderlerinizi teminat altına alıyoruz. Üstelik seyahat yardım paketimiz de hizmetinizde!

Hastalanma ya da kazaya uğramanız sonucunda oluşabilecek, aşağıdaki giderlerinize ilşkin acil tıbbi yardım masraflarınızı %100 olarak karşılar.

 • Ayakta tedavi harcamaları
 • Yatarak tedavi harcamaları
 • Tıbbi nakil

Yabancı Uyruklu Sağlık

Türkiye’de ikamet iznine başvuran yabancı uyruklu kişilere 11 Nisan 2014’te yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte özel sağlık sigortası zorunlu sigorta haline gelmiştir. Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası, poliçe kapsamında belirtilen teminat, limit, ödeme yüzdeleri dahilinde sigortalının hastalık veya kaza durumunda oluşabilecek tedavi, bakım ve muayene giderlerini karşılar.

Bu Sigortanın Avantajları;

 • Türkiye genelinde geniş anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı
  •Anlaşmalı kurumlarda özel indirim fırsatları