FİNANSAL KURUMLAR SİGORTALARI

Biz Sizi Arayalım


  Bankers Blanket Bonds

  Bankers Blanket Bond teminatı hisse senedi, tahvil ve bono piyasa işlemleri esnasında aşağıdaki vakalar sonucu oluşabilecek mali kayıpları karşılar.

  • Kötü niyeti ve suistimali,
  • Hata ve nisyan,
  • Sahtecilik ve değiştirme,
  • Bilgisayar suçları,

  Bilgisayar Suçları(Computer Crime)

  Bu poliçe ile kötü amaçlı bilgisayar kullanımı ile gerçekleştirilen para, bilgi güvenliği ve diğer değerli varlıklara ilişkin hırsızlık riskleri teminat altına alınmaktadır.

  Kredi Kartları(Plastic Cards)

  Bankaların vermiş olduğu Debit kart ve kredi kartları ile yapılacak yasadışı işlemler sonucu oluşacak tazminat talepleri için sunulan bir hizmettir.

  Yönetici Sorumluluk Sigortası

  Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.

  Siber Riskler(Cyber Risks)

  Veri sızması ve ihmaller sonucu oluşabilecek potansiyel riskler sonucunda doğabilecek siber risklere maruz kalınmasına yanıt vermek için sunulan bir üründür.

  Ticari Kapsamlı Suçlar

  Finansal kurumlar için; Dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık, sahtecilik ve üçüncü şahısların bilgisayar ve fon transferi dolandırıcılıklarını kapsar. Ayrıca kimlik dolandırıcılığı ve dava soruşturma ücretlerinin ödenmesi teminatını içerir.

  Kredi Sigortaları

  Alıcılar için sigortacı tarafından belirlenen kredi limitleri kapsamında, yurt içine 120 güne kadar yapılan, yurt dışına ise 180 güne kadar yapılan peşin ve banka teminatı dışında kalan açık hesap satışları kapsamaktadır.

   

   

  Ticari Alacak Sigortası, iki çeşit riske karşı güvence sağlamaktadır:

  Ticari Risk

  • İflas
  • Geç ödeme

  Politik Risk(Sadece ihracat ticari alacak sigortası için geçerlidir)

  • Savaş, ambargo
  • Fon transferi olmama riski
  • Kamu alıcısının ödememe riski
  • Alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sorun çözülene dek teminat askıya alınır.